ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
การจัดสอบวัดเเววความถนัดด้านอาชีพ 119
โรงเรียนร่วมพัฒนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.59 MB 8
ระบบย่อยอาหาร PDF 37
ระบบย่อยอาหาร ม.2 / 2 27
ระบบย่อยอาหาร ม.2 VDO 12
การทำงานของกระเพาะอาหาร VDO 16
วิทยาศาสตร์ ระบบย่อยอาหาร ม.2 (PPT) 10
เครื่องมือภาษาไทย-ป.๖-มิถุนายน-๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 684.65 KB 87
เครื่องมือการอ่านและการเขียน-ป.-๕-มิถุนายน-๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 669.72 KB 42
เครื่องมือการอ่านการเขียน-ป.๔-มิถุนายน-๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 700.9 KB 56
เครื่องมือการอ่านการเขียน-ป.๓-มิถุนายน-๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 615.31 KB 8
เครื่องมือการอ่านการเขียน-ป.๒-มิถุนายน-๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 478.1 KB 11
เครื่องมือการอ่านการเขียน-ป.๑-มิถุนายน-๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 318.71 KB 6
เเบบประเมินโรงเรียนประชารัฐ สำหรับผู้เรียน 118
visithome2560_มัธยม 68
visithome2560_ประถม 71
visithome2560_อนุบาล 60
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.15 KB 64
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 468.01 KB 69
โครงสร้างงานพิเศษ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.3 MB 76
คู่มือการใช้งานเว็บที่เป็นไฟล์ PDF 75
ตราโรงเรียน PNG Image ขนาดไฟล์ 67.4 KB 126
ตราโรงเรียน /ปก Word Document ขนาดไฟล์ 514.27 KB 86
รายชื่อหนังสือ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 84.38 KB 103
รายชื่อนักเรียน 2559 ลงวันที่ 29 มิ.ย. 59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 76.33 KB 95
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 81
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 90
ใบรายชื่อสำหรับเช็คเวลาเรียน-ปีการศึกษา-2559 ม.1-ม.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 168 KB 93
บัญชีรายชื่อนักเรียน-ปีการศึกษา-2559-ที่ใส่รหัสนักเรียนแล้ว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 122.83 KB 97
บัญชีรายชื่อนักเรียน-ปีการศึกษา-2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 123.03 KB 99
สำเนาของ-ปพ5_2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 250.95 KB 90
ประวัติโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 117
ข้อสอบ
เครื่องมือภาษาไทย ป.๖ (มกราคม ๒๕๖๒) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.24 KB 46
เครื่องมือภาษาไทย ป.๕ (มกราคม ๒๕๖๒) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 542.57 KB 71
เครื่องมือภาษาไทย ป.๔ (มกราคม ๒๕๖๒) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 631.27 KB 33
เครื่องมือภาษาไทย ป.๓ (มกราคม ๒๕๖๒) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 665.79 KB 18
เครื่องมือ ภาษาไทย ป.๒ (มกราคม ๒๕๖๒) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 441.21 KB 17
เครื่องมือภาษาไทย ป.๑ มกราคม ๒๕๖๒) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 417.2 KB 14
คู่มือความสามารถในการอ่านและการเขียน (มกราคม ๒๕๖๒) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 327.35 KB 15
เครื่องมือภาษาไทย ป.๔ (มกราคม ๒๕๖๒) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 631.27 KB 17
แบบทดสอบ PIZA ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 828.03 KB 41
แบบทดสอบ PIZA ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 680.11 KB 240
แบบทดสอบ PIZA ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 481.25 KB 55
O-net
แบบทดสอบ ภาษาอังกฤษ ชั้น ม.6 (ครูติ๊ก) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.27 MB 46