ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สานฝันประชารัฐสำหรับผู้ปกครอง 221
สานฝันประชารัฐสำหรับนักเรียน 242
1.ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 221
1.ข้อสอบภาษาไทย ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 807.44 KB 251
1.ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 283
1.ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.08 MB 2809
การจัดสอบวัดเเววความถนัดด้านอาชีพ 326
โรงเรียนร่วมพัฒนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.59 MB 237
ระบบย่อยอาหาร PDF 227
ระบบย่อยอาหาร ม.2 / 2 223
ระบบย่อยอาหาร ม.2 VDO 212
การทำงานของกระเพาะอาหาร VDO 212
วิทยาศาสตร์ ระบบย่อยอาหาร ม.2 (PPT) 202
เครื่องมือภาษาไทย-ป.๖-มิถุนายน-๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 684.65 KB 281
เครื่องมือการอ่านและการเขียน-ป.-๕-มิถุนายน-๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 669.72 KB 249
เครื่องมือการอ่านการเขียน-ป.๔-มิถุนายน-๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 700.9 KB 276
เครื่องมือการอ่านการเขียน-ป.๓-มิถุนายน-๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 615.31 KB 204
เครื่องมือการอ่านการเขียน-ป.๒-มิถุนายน-๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 478.1 KB 221
เครื่องมือการอ่านการเขียน-ป.๑-มิถุนายน-๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 318.71 KB 202
เเบบประเมินโรงเรียนประชารัฐ สำหรับผู้เรียน 309
visithome2560_มัธยม 261
visithome2560_ประถม 262
visithome2560_อนุบาล 248
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.15 KB 260
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 468.01 KB 272
โครงสร้างงานพิเศษ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.3 MB 266
คู่มือการใช้งานเว็บที่เป็นไฟล์ PDF 270
ตราโรงเรียน PNG Image ขนาดไฟล์ 67.4 KB 319
ตราโรงเรียน /ปก Word Document ขนาดไฟล์ 514.27 KB 276
รายชื่อหนังสือ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 84.38 KB 371
รายชื่อนักเรียน 2559 ลงวันที่ 29 มิ.ย. 59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 76.33 KB 292
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 275
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 318
ใบรายชื่อสำหรับเช็คเวลาเรียน-ปีการศึกษา-2559 ม.1-ม.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 168 KB 290
บัญชีรายชื่อนักเรียน-ปีการศึกษา-2559-ที่ใส่รหัสนักเรียนแล้ว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 122.83 KB 295
บัญชีรายชื่อนักเรียน-ปีการศึกษา-2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 123.03 KB 298
สำเนาของ-ปพ5_2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 250.95 KB 279
ประวัติโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 346
ข้อสอบ
เครื่องมือภาษาไทย ป.๖ (มกราคม ๒๕๖๒) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.24 KB 245
เครื่องมือภาษาไทย ป.๕ (มกราคม ๒๕๖๒) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 542.57 KB 264
เครื่องมือภาษาไทย ป.๔ (มกราคม ๒๕๖๒) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 631.27 KB 233
เครื่องมือภาษาไทย ป.๓ (มกราคม ๒๕๖๒) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 665.79 KB 209
เครื่องมือ ภาษาไทย ป.๒ (มกราคม ๒๕๖๒) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 441.21 KB 207
เครื่องมือภาษาไทย ป.๑ มกราคม ๒๕๖๒) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 417.2 KB 207
คู่มือความสามารถในการอ่านและการเขียน (มกราคม ๒๕๖๒) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 327.35 KB 203
เครื่องมือภาษาไทย ป.๔ (มกราคม ๒๕๖๒) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 631.27 KB 209
แบบทดสอบ PIZA ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 828.03 KB 231
แบบทดสอบ PIZA ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 680.11 KB 429
แบบทดสอบ PIZA ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 481.25 KB 241
O-net
แบบทดสอบ ภาษาอังกฤษ ชั้น ม.6 (ครูติ๊ก) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.27 MB 234