ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
visithome2560_มัธยม 36
visithome2560_ประถม 40
visithome2560_อนุบาล 34
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.15 KB 36
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 468.01 KB 43
โครงสร้างงานพิเศษ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.3 MB 46
คู่มือการใช้งานเว็บที่เป็นไฟล์ PDF 43
ตราโรงเรียน PNG Image ขนาดไฟล์ 67.4 KB 101
ตราโรงเรียน /ปก Word Document ขนาดไฟล์ 514.27 KB 57
รายชื่อหนังสือ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 84.38 KB 70
รายชื่อนักเรียน 2559 ลงวันที่ 29 มิ.ย. 59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 76.33 KB 62
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 49
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 57
ใบรายชื่อสำหรับเช็คเวลาเรียน-ปีการศึกษา-2559 ม.1-ม.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 168 KB 64
บัญชีรายชื่อนักเรียน-ปีการศึกษา-2559-ที่ใส่รหัสนักเรียนแล้ว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 122.83 KB 70
บัญชีรายชื่อนักเรียน-ปีการศึกษา-2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 123.03 KB 66
สำเนาของ-ปพ5_2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 250.95 KB 59
ประวัติโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 53