ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สานฝันประชารัฐสำหรับผู้ปกครอง 259092
สานฝันประชารัฐสำหรับนักเรียน 259117
1.ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 260149
1.ข้อสอบภาษาไทย ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 807.44 KB 259337
1.ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 259902
1.ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.08 MB 268318
การจัดสอบวัดเเววความถนัดด้านอาชีพ 259230
โรงเรียนร่วมพัฒนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.59 MB 259172
ระบบย่อยอาหาร PDF 259109
ระบบย่อยอาหาร ม.2 / 2 259102
ระบบย่อยอาหาร ม.2 VDO 259101
การทำงานของกระเพาะอาหาร VDO 259096
วิทยาศาสตร์ ระบบย่อยอาหาร ม.2 (PPT) 259090
เครื่องมือภาษาไทย-ป.๖-มิถุนายน-๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 684.65 KB 259175
เครื่องมือการอ่านและการเขียน-ป.-๕-มิถุนายน-๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 669.72 KB 259148
เครื่องมือการอ่านการเขียน-ป.๔-มิถุนายน-๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 700.9 KB 259615
เครื่องมือการอ่านการเขียน-ป.๓-มิถุนายน-๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 615.31 KB 259093
เครื่องมือการอ่านการเขียน-ป.๒-มิถุนายน-๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 478.1 KB 259123
เครื่องมือการอ่านการเขียน-ป.๑-มิถุนายน-๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 318.71 KB 259108
เเบบประเมินโรงเรียนประชารัฐ สำหรับผู้เรียน 259193
visithome2560_มัธยม 259145
visithome2560_ประถม 259143
visithome2560_อนุบาล 259128
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.15 KB 259146
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 468.01 KB 259166
โครงสร้างงานพิเศษ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.3 MB 259154
คู่มือการใช้งานเว็บที่เป็นไฟล์ PDF 259151
ตราโรงเรียน PNG Image ขนาดไฟล์ 67.4 KB 259203
ตราโรงเรียน /ปก Word Document ขนาดไฟล์ 514.27 KB 259161
รายชื่อหนังสือ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 84.38 KB 259336
รายชื่อนักเรียน 2559 ลงวันที่ 29 มิ.ย. 59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 76.33 KB 259179
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 259162
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 259237
ใบรายชื่อสำหรับเช็คเวลาเรียน-ปีการศึกษา-2559 ม.1-ม.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 168 KB 259174
บัญชีรายชื่อนักเรียน-ปีการศึกษา-2559-ที่ใส่รหัสนักเรียนแล้ว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 122.83 KB 259182
บัญชีรายชื่อนักเรียน-ปีการศึกษา-2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 123.03 KB 259188
สำเนาของ-ปพ5_2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 250.95 KB 259166
ประวัติโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 259239
ข้อสอบ
เครื่องมือภาษาไทย ป.๖ (มกราคม ๒๕๖๒) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.24 KB 259205
เครื่องมือภาษาไทย ป.๕ (มกราคม ๒๕๖๒) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 542.57 KB 259221
เครื่องมือภาษาไทย ป.๔ (มกราคม ๒๕๖๒) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 631.27 KB 259120
เครื่องมือภาษาไทย ป.๓ (มกราคม ๒๕๖๒) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 665.79 KB 259098
เครื่องมือ ภาษาไทย ป.๒ (มกราคม ๒๕๖๒) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 441.21 KB 259098
เครื่องมือภาษาไทย ป.๑ มกราคม ๒๕๖๒) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 417.2 KB 259103
คู่มือความสามารถในการอ่านและการเขียน (มกราคม ๒๕๖๒) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 327.35 KB 259084
เครื่องมือภาษาไทย ป.๔ (มกราคม ๒๕๖๒) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 631.27 KB 259093
แบบทดสอบ PIZA ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 828.03 KB 259122
แบบทดสอบ PIZA ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 680.11 KB 259314
แบบทดสอบ PIZA ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 481.25 KB 259139
O-net
แบบทดสอบ ภาษาอังกฤษ ชั้น ม.6 (ครูติ๊ก) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.27 MB 259118