กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุวิชา แก้วบุญพะเนา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอรทัย อันทะนิล
ครูผู้ช่วย

นางสาวอยุพดี สีขวา
ครูผู้ช่วย

นายศรทอง เงินพลับพลา
ครูอัตราจ้าง