กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

เขมิกา ทันไธสง
ครูผู้ช่วย

จักรภัทร ทำมิตร
ครูผู้ช่วย

ปกรณ์ หอมอ่อน